Rendi i ditës

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E martë, 26 shkurt 2019


Ora:10:00

Ne rend të dites:

1.      Miratimi i procesverbalit,

2.      Shqyrtimi nen për nen i projektligjit për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin

nr.125/2013, “Për koncesionet dhe partneritetin publik privat”, të

ndryshuar ( Këshilli i Ministrave )Seancë plenare

E martë, datë 26 shkurt 2019, ora 17:00


E martë, datë 26.2.2019, ora 17.00.pdf

Urdhër nr. 7, datë 25.2.2019 i Kryetarit të Kuvendit, për mbledhjen e Kuvendit në seancë plenare në datë 26.2.2019, ora 17.00.pdf

Lista e diskutimeve date 26 shkurt 2019.pdf

Verifikimi i kuorumit.pdf