Rendi i ditës

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:11.00

Ne rend të dites:·         Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së datës 19 mars 2019.

·         Shqyrtimi i Raportit për veprimtarinë 1-vjeçare të AMA-s, për vitin 2018.


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:ora 11:00

Ne rend të dites:

Shqyrtimi dhe votimi i projektligjit "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 103/2016 "Për akuakulturën""


Komisioni për Integrimin Europian

Mbledhje Komisioni


Ora:12.00

Ne rend të dites:


Rend dite


Seance degjimore me Ministren e Drejtesise, Znj. Etilda Gjonaj,Mbi prioritetetet Reforma ne drejtesi, Lufta kunder Korrupsionit dhe mbrojtja e te drejtave te njeriut

 


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E hënë, 1 prill 2019


Ora:11:00

Ne rend të dites:


1.      Shqyrtimi dhe miratimi i projektrezolutës “Për vlerësimin e veprimtarisë së Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve për vitin 2018”. (komision përgjegjës)


2.      Shqyrtimi dhe miratimi i projektrezolutës “Për vlerësimin e veprimtarisë së Institutit të Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizimit në Shqipëri   për vitin 2018”. (komision përgjegjës)