Rendi i ditës

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E hënë, 06 maj 2019


Ora:09:30

Ne rend të dites:

-        Ora 09:30

-         Raporti i veprimtarisë vjetore të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin 2018

Ora 10:30

-         Raporti i veprimtarisë vjetore të Komisionit të Prokurimit Publik për vitin 2018