Rendi i ditës

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:10.00

Ne rend të dites:


Diskutimi në parim i projektligjit “Për Akademinë e Shkencave të Republikës së Shqipërisë”, propozuar nga një grup deputetësh (komision përgjegjës).

 Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E hënë, 13 maj 2019


Ora:10:00

Ne rend të dites:

-         Seancë dëgjimore për lirimin e një anëtari dhe emërimin e disa anëtarëve të Këshillit të Statistikave, propozim i Këshillit të Ministrave.

 

Propozimi për lirimin e z. Adrian Kamenica nga detyra e anëtarit të Këshillit të Statistikave.

Propozimin për emërimin e disa anëtarëve të Këshillit të Statistikave, si më poshtë vijon:

a) Z. Arbjan Mazniku, përfaqësues i organeve të vetëqeverisjes vendore;

b) Znj. Majlinda Dhuka, përfaqësuese e përdoruesve kryesorë të statistikave zyrtare;

c) Znj. Oriana Arapi, përfaqësuese e përdoruesve kryesorë të statistikave zyrtare;

ç) Znj. Albana Hashrova (Çami), përfaqësuese e botës akademike;

d) Znj. Eni Vasili, përfaqësuese e medias.