Rendi i ditës

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E martë, 14 maj 2019


Ora:10:00

Ne rend të dites:

-         Raporti i veprimtarisë vjetore të Institutit të Statistikave për vitin 2018

-         Seancë pyetje përgjigje në vijim të raportit të veprimtarisë vjetore të Komisionit të Prokurimit Publik për vitin 2018