Rendi i ditës

Komisioni për Integrimin Europian

mbledhje.


Ora:12.00

Ne rend të dites:

 • 1.       Miratimi i procesverbalit te mbledhjes se dates 17.09.2019.

   

  2.      Shqyrtimi dhe miratimi I Kalendarit te Komisionit per Integrimin Europian per periudhen 30 shtator – 18 tetor

   

  3.      Shqyrtimi i Projekt-rezolutës “Për mbështetjen e fillimit të bisedimeve për anëtarësimin e Republikës së Shqipërisë në Bashkimin Evropian

   

  4.      Shqyrtimi i Projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë, për bashkëpunimin teknik 2018 për projektin “Mbështetje për negociatat për anëtarësim të Shqipërisë në BE në sektorin ekonomik”

   

  5.      Shqyrtimi i Projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes me shkëmbim notash, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Këshillit të Stabilizim-Asociimit Bashkimi Evropian-Shqipëri, për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë më cilësinë e vëzhgueses, në punën e Agjencisë së Bashkimit Evropian për të Drejtat Themelore dhe mënyrën e kësaj pjesëmarrje në kuadrin e rregullores së Këshillit (KE), nr. 168/2007”

   

  6.       Te tjera. 


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:ora 10:00

Ne rend të dites:

pika e parë:
Shqyrtimi i projektligjit “Për ratifikimin e kontratës financiare, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Evropiane të Investimeve, për projektin “Shtrati i lumit Lana – zhvillim urban”
pika e dytë:
Shqyrtimi i projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes së grantit, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Evropiane të Investimeve, për projektin “Shtrati i lumit Lana – zhvillim urban”

pika e tretë:

Prezantimi i paketës antikorrupsion në fushën e mjedisit, nga ministri i Turizmit dhe Mjedisit, z. Blendi Klosi


Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

Rendi i ditës


Ora:10.00

Ne rend të dites:

- Miratimi i procesverbalit të datës 17.09.2019.

- Miratimi i kalendarit të punës së komisionit për periudhën 30 shtator – 18 tetor 2019.

- Shqyrtimi në parim i projektligjit "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.89/2014, “Për pajisjet mjekësore”.

(Komision përgjegjës)


Nënkomisioni për Administratën Publike

E marte, date 1 tetor 2019


Ora:12:00

Ne rend të dites:

1-      Miratimi i kalendarit të punimeve të nënkomisionit për periudhën 30 shtator – 18 tetor 2019


2-      Njoftim për thirrje drejtuar organizatave ndërkombëtare në Shqipëri për bashkëpunim në bashkëpunim në projekte e konferenca të përbashkëta për fuqizimin e Administratës Publike në Shqipëri.


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E martë, 01 tetor 2019


Ora:10:30

Ne rend të dites:

·        Shqyrtimi i projektligji: “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë, për bashkëpunimin teknik 2018 për projektin “Mbështetje për negociatat për anëtarësim të Shqipërisë në BE në sektorin ekonomik”·        Shqyrtimi i projektligjit “Për ratifikimin e kontratës financiare, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Evropiane të Investimeve, për projektin “Shtrati i lumit Lana – zhvillim urban”

 

·        Shqyrtimi i projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes së grantit, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Evropiane të Investimeve, për projektin “Shtrati i lumit Lana – zhvillim urban”