Rendi i ditës

Komisioni për Integrimin Europian

Mbledhje Komisioni


Ora:12.00

Ne rend të dites:

1. Seance dëgjimore me Ministrinë e Brendshme, e përfaqësuar nga Ministri, Z. Sander Lleshaj, mbi planin e veprimit të Ministrisë së Brendshme për Luftën kundër Krimit të organizuar në zbatim të Rekomandimeve të Komisionit Europian


Komisioni për Sigurinë Kombëtare

E Martë, datë 26.11.2019, ora 12:30


Ora:12:30

Ne rend të dites:Rendi i ditës;


Diskutim i Projekt-Rezolutës "Për Ndërhyrjet e Huaja në Proceset Elektorale dhe Dezinformimin në Proceset Demokratike Kombëtare".