Rendi i ditës

Komisioni për Sigurinë Kombëtare

E mërkurë, datë 15.04.2020, ora 08:30


Ora:08:30

Ne rend të dites:

Komisioni për Sigurinë Kombëtare do të zhvillojë mbledhje online, nëpërmjet sistemit CISCO WEBEX, me rend dite:

 

-Shqyrtim i projektligjit "Për prokurimet në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë"
Komisioni për Politikën e Jashtme

E merkure, 15 prill 2020


Ora:10.00

Ne rend të dites:

1.     Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së datës 6 prill 2020

2.   Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së bashkëpunimit financiar ushtarak, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Turqisë, dhe të protokollit zbatues në lidhje me asistencën financiare, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Turqisë”. (Rel. Adnor Shameti, komision për dhënie mendimi)

3.Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, Republikës së Malit të Zi dhe Komisionit Evropian, për programin e veprimit të bashkëpunimit ndërkufitar IPA II, Mal i Zi - Shqipëri, alokimet e vitit 2018”.(Rel. Elona Gjebrea, komision për dhënie mendimi)

4.     Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Komisionit Evropian, për programin e veprimit të bashkëpunimit ndërkufitar IPA II, Maqedoni e Veriut - Shqipëri 2014 - 2020, alokimet për vitin 2018””. (Rel. Elona Gjebrea, komision për dhënie mendimi)

5.     Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet, Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Francës, në lidhje me themelimin dhe ushtrimin e aktivitetit të Agjencisë Franceze të Zhvillimit, të PROPARCO dhe të EXPERTISE FRANCE në Shqipëri”. (Rel. Eglantina Gjermeni, komision për dhënie mendimi)


Mbledhja do te zhvillohet online me CISCO WEBEX 


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E mërkurë, 15 prill 2020


Ora:12:00

Ne rend të dites:

Komisioni per Ekonomine dhe Financat do te zhvilloj mbledhje ON LINE nepermjet platformes WEBEX me kete rend dite:

·         Shqyrtimi i Projektligjit “Për prokurimet në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë”.


Komisioni për Integrimin Europian

E Mërkurë, date 15 prill 2020


Ora:11.00

Ne rend të dites:

1. Miratimi i procesveralit te mbledhjes date 07.04.2020

2. Miratimi i Kalendarit te Komisionit per Integrimin Europian per periudhen 16-30 prill 2020

3. Shqyrtimi i Projektligjit “Për prokurimet në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë”’

4. Shqyrtimi i Projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Komisionit Evropian, për programin e veprimit të bashkëpunimit ndërkufitar IPA II, Maqedoni e Veriut - Shqipëri 2014 -2020, alokimet për vitin 2018””

5 Shqytimi Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, Republikës së Malit të Zi dhe Komisionit Evropian, për programin e veprimit të bashkëpunimit ndërkufitar IPA II, Mal i Zi - Shqipëri, alokimet e vitit 2018”

6. Shqyrtimi i Projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit për programin e bashkëpunimit ndërkufitar IPA CBC Shqipëri - Kosovë alokimet e vitit 2018”


Mbledhja do te zhvillohet online me CISCO WEBEX