Rendi i ditës

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

e premte, 24 prill 2020


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Komisioni per Ekonomine dhe Financat do te zhvilloj mbledhje ON LINE nepermjet platformes WEBEX me kete rend dite:

·      Shqyrtimi në parim i Projektligjit “Për tregjet e kapitalit”  ( Relator : Ervin Bushati )

·      Seancë dëgjimore me grupet e interesit:

Ø SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

Ø SHOQËRIA “BURSA ALSE”, SHA

Ø SHOQËRIA “Alreg”, SHA

Ø SHOQËRIA “AKSIONER INTERNATIONAL SECURITIES BROKERAGE” SH.A

Ø SHOQATA E TREGTIMIT TË TITUJVE.