Rendi i ditës

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E shtunë, 25 prill 2020


Ora:09:00

Ne rend të dites:

Komisioni per Ekonomine dhe Financat do te zhvilloj mbledhje ON LINE nepermjet platformes WEBEX me kete rend dite:


·         ·         Shqyrtimi i Aktit Normativ nr. 16, datë 17.4.2020 "Për faljen e masave administrative me karakter ndëshkues të vendosura gjatë periudhës së infeksionit të shkaktuar nga covid-19"

 

·         Shqyrtimi ne parim Projektligji “Për shërbimet e pagesave”