Rendi i ditës

Komisioni për Integrimin Europian

E premte, datë 15 maj 2020


Ora:12.00

Ne rend të dites:

Miratimi i procesverbalit datë 07.05.2020.

2.      Shqyrtimi i Raportit i Këshillit të Ministrave “Për ecurinë e procesit të integrimit për vitin 2019”.

3.      Të tjera