Rendi i ditës

Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

Rendi i ditës


Ora:10.00

Ne rend të dites:

Vizitë e anëtarëve të Komisionit për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë në Qendrën Kombëtare të Urgjencave. 


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E martë, 15 shtator 2020


Ora:13:00

Ne rend të dites:


1.      Shqyrtimi i Projektligjit “Për denoncimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Fondit Saudit për Zhvillim për financimin e projektit “Rehabilitimi i rrugës së Lumit të Vlorës” ratifikuar me ligjin nr. 100/2017””.

 

Mbledhja do te zhvillohet ON LINE ne platformen Cisco Webex


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:Ora 10:00

Ne rend të dites:

- Prezantimi i projektligjit “Për metrologjine"

 Komisioni për Integrimin Europian

E martë, datë 15 shtator 2020


Ora:12.30

Ne rend të dites:

    1. Miratimi i procesverbalit datë 22.07.2020 dhe 28.07.2020.
    2. Miratimi i  kalendarit për periudhën 07 – 25 shtator 2020
    3. Miratimi I Planit te veprimit për plotësimin e 15 rekomandimeve të Këshillit Europian të 25 mars 2020.
    4. Miratimi I projekt – Rezolutës “Për hapjen e negociatave të anëtarësimit të Republikës së Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe miratimin e planit të masave për përmbushjen e përparësive të përcaktuara nga Këshilli i Bashkimit Evropian”.

3.