Rendi i ditës

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E enjte, 08 tetor 2020


Ora:17:00

Ne rend të dites:


1.      Miratimi i procesverbalit për mbledhjen e Komisionit në datën 30 shtator 2020

2.      Shqyrtimi ne parim i projektligjit “Për regjimin fiskal në sektorin hidrokarbur”

3.      Seance degjimore me grupet e interesit ne lidhje me projektligjin “Për regjimin fiskal në sektorin hidrokarbur”

Mbledhja Zhvillohet ON LINE ne platformen Cisco Webex