Rendi i ditës

Komisioni për Politikën e Jashtme

E hene, 19 tetor 2020


Ora:13.00

Ne rend të dites:

1.      Miratimi i kalendarit të punës së komisionit 19 tetor – 6 nëntor 2020 dhe programit të punës së komisionit 19 tetor–27 nëntor 2020

2.      Projektrezoluta “Për miratimin e përkufizimit të përdorshëm për antisemitizimin përcaktuar nga Aleanca Ndërkombëtare për Përkujtimin e Holokaustit”. 

3.   Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes për mbështetje teknike ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Agjencisë së Mbështetjes dhe Prokurimit të NATO-s për realizimin e projekteve të Kuçovës të financuara nga Programi i Investimeve të NATO-s për Sigurinë vitet 2019-2022”. 


Mbledhja do të zhvillohet online. 


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E hënë, 19 tetor 2020


Ora:14:00

Ne rend të dites:


1.      Shqyrtimi i Aktit Normativ Nr. 31, datë 7.10.2020 "Për faljen e masave administrative me karakter ndëshkues të vendosura gjatë periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19 dhe familjeve të dëmtuara nga fatkeqësitë natyrore”

 

2.      Shqyrtimi i projektligjit “Për një shtesë në ligjin nr. 92/2014 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar”” të ndryshuar”” . Nisme e deputetit, z. Ardit Konomi

 

Mbledhja do te zhvillohet ON LINE ne platformen Cisco Webex


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E hënë, 19 tetor 2020


Ora:12:00

Ne rend të dites:

1.     Shqyrtimi i aktit normativ me fuqinë e ligjit nr. 31, datë 7.10.2020 “Për faljen e masave administrative me karakter ndëshkues të vendosura gjatë periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19 dhe familjeve të dëmtuara nga fatkeqësitë natyrore”.

2.  Shqyrtimi i projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes për mbështetje teknike ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Agjencisë së Mbështetjes dhe Prokurimit të NATO-s për realizimin e projekteve të Kuçovës të financuara nga Programi i Investimeve të NATO-s për Sigurinë vitet 2019-2022”.

3.    Shqyrtimi i projektligjit “Për censin e popullsisë dhe të banesave”