Rendi i ditës

Komisioni për Politikën e Jashtme

E premte, date 23 tetor 2020


Ora:10.30

Ne rend të dites:

1.      Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të datave 7 dhe 19 tetor 2020

2.      Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së angazhimit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë përfaqësuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, dhe Aleancës GAVI, për pjesëmarrjen në strukturën globale të qasjes në vaksinat COVID-19”


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E premte, 23.10.2020


Ora:11:00

Ne rend të dites:

 

 • Shqyrtimi i projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes së angazhimit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë përfaqësuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, dhe Aleancës GAVI, për pjesëmarrjen në strukturën globale të qasjes në vaksinat COVID-19”.


Mbledhja do te zhilliest ON LINE ne platformen Cisco Webex