Rendi i ditës

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:10.00

Ne rend të dites:

E premte, 30 shtator, ora 10.00

Ora 10.00

Diskutimi në  parim i  projektligjit ”Për Buxhetin e Vitit 2021” me Ministren e Kulturës, znj. Elva Margariti.

Ora 11.00

Diskutimi në  parim i  projektligjit ”Për Buxhetin e Vitit 2021” për arsimin profesional me  Ministren e Financave dhe Ekonomisë, znj. Anila Denaj.

Ora 12.00

Seancë dëgjimore me Kryetarin e QKK (Qendra Kombëtare e Kinematografisë), z. Eduard Kapri, per diskutimin në  parim te  projektligjit ”Për Buxhetin e Vitit 2021”

Relatore:Lindita Nikolla

Të pranishëm përfaqësuesit e MFE.

 

Mbledhja zhvillohet online, me platformen Webex.


Komisioni për Sigurinë Kombëtare

E premte, datë 30.10.2020, ora 10:00


Ora:10:00

Ne rend të dites:


Rendi i ditës:


-Diskutim në parim i projektligjit“ Për buxhetin e vitit 2021”. (Ministria e Brendshme)  

 -Diskutim në parim i projektligjit“ Për buxhetin e vitit 2021”. (SHISH )  


Komisioni për Politikën e Jashtme

E premte, date 30 tetor 2020


Ora:10.00

Ne rend të dites:

1.     Miratimi i kalendarit për “Projektligjin e Buxhetit 2021”

2.     Shqyrtimi në parim dhe paraqitja nga Ministri në detyrë për Evropën dhe Punët e Jashtme z. Gent Cakaj i projektligjit “Për buxhetin e vitit 2021” (Rel. Ervin Bushati)


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E premte, 30 tetor 2020


Ora:12:00

Ne rend të dites:

  

   1.      Diskutimi, në parim, i shpenzimeve të projektbuxhetit 2021.

2.      Diskutimi, në parim, i defiçitit buxhetor dhe borxhit publik të projektbuxhetit 2021.

Mbledhja do te zhvillohet ON LINE ne platformen Cisco Webex


Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

E premte, datë 30 tetor 2020


Ora:11.00

Ne rend të dites:

Shqyrtimi në parim i projektligjit "Për buxhetin e vitit 2021" me Ministrinë e Arsimit, Rinisë dhe Sportit dhe Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave. (online)

(Komision për dhënie mendimi)

Relator: Klodiana Spahiu


Komisioni për Integrimin Europian

E premte, datë 30.10.2020


Ora:11.00

Ne rend të dites:

  1. Shqyrtimi në parim i Projektligjit "Për buxhetin e vitit 2021"