Rendi i ditës

Komisioni për Politikën e Jashtme

E merkure, date 11 nentor 2020


Ora:12.30

Ne rend të dites:

1.     Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së datës 30 tetor 2020

2.     Miratimi i programit të punës së komisionit 1-27 nëntor 2020

3.     Projektligj “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Konfederatës Zvicerane, për projektin bashki të forta”


Komisioni për Sigurinë Kombëtare

E mërkurë, datë 11.11.2020, ora 11:00


Ora:11:00

Ne rend të dites:


Rendi i ditës:Diskutim në parim i projektligjitPër disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.74/2014 “Për armët ".

 


Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

E mërkurë, datë 11.11.2020


Ora:09.00

Ne rend të dites:

Shqyrtimi i Aktit normativ nr. 32, datë 12.10.2020 “Për një ndryshim në aktin normativ nr. 3, datë 15.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19”, të ndryshuar”.

(Komision për dhënie mendimi)


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:Ora 11:00

Ne rend të dites:

Shqyrtimi i projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Konfederatës Zvicerane për projektin bashki të forta”  


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E mërkurë, 11 nëntor 2020


Ora:11:00

Ne rend të dites:


 ·         Shqyrtimi i Projektligjit “PËR CENSIN E POPULLSISË DHE TË BANESAVE”

 

Mbledhja do te zhvillohet ON LINE ne platformen Cisco Webex