Rendi i ditës

Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i dites


Ora:Ora 11:00

Ne rend të dites:

Shqyrtimi i Dekretit te Presidentit nr. 11811, datë 5.11.2020, “Për kthimin e ligjit nr. 126/2020, “Për metrologjinë”. 


Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

E mërkurë, datë 2.12.2020


Ora:10.00

Ne rend të dites:

Shqyrtimi i projektligjit “Për disa shtesa në ligjin nr. 29/2019 “Për trajtimin financiar suplementar të punonjësve që kanë punuar në miniera në nëntokë, të punonjësve të industrisë së naftës dhe gazit dhe të punonjësve që kanë punuar në metalurgji”. (Komision për dhënie mendimi)


Komisioni për Sigurinë Kombëtare

E mërkurë, datë 02.12.2020 ora 10:00


Ora:10:00

Ne rend të dites:


Rendi i ditës:


Diskutim nen për nen i projektligjit" Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin 74/2014  "Për armët"


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E mërurrë, 2 dhjetor 2020


Ora:15:00

Ne rend të dites:


 ·         Shqyrtimi i projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes për bashkëpunim ekonomik, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Emirateve të Bashkuara Arabe”

 

 Mbledhja do te zhvillohet ON LINE ne platformen Cisco Webex