Rendi i ditës

Komisioni për Politikën e Jashtme

E premte, date 22 janar 2021


Ora:10.30

Ne rend të dites:

1.      Projektligji “Për ratifikimin e protokollit ndryshues të marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës, për shmangien e tatimit të dyfishtë lidhur me tatimet mbi të ardhurat dhe mbi kapitalin për parandalimin e evazionit fiskal, ratifikuar me ligjin nr. 62/2014”. (Komision për dhënie mendimi, Rel. Ervin Bushati)

2.      Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Komisionit të Bashkimit Evropian, në lidhje me programin vjetor kombëtar për Shqipërinë për vitin 2019, në kuadër të instrumentit të asistencës së paraanëtarësimit (IPA II)”. (Komision për dhënie mendimi, Rel.Elona Gjebrea)