Rendi i ditës

Seancë plenare

E hënë, datë 1 shkurt 2021, ora 10:00


Urdhri dhe rendi i ditës për seancën plenare, datë 1 shkurt 2021, ora 10 00.pdf

Aktiviteti i Kuvendit në seancën plenare datë 1 shkurt 2021, ora 10.00.pdf

Procesverbali i përmbledhur dhe lista e diskutuesve për seancën plenare të datës 1 shkurt 2021, ora 10.00.pdf

Procesverbal i Sekretariatit për Procedurat, Votimet dhe Etikën për seancën plenare të datës 1 shkurt 2021_compressed (1).pdf


Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:9.00

Ne rend të dites:

-Miratim i procesverbaleve.

-Vendime te Komisionit per  rishpalljen e procedures se perzgjedhjes se 3 anetareve te KDRTSH.