Rendi i ditës

Komisioni për Integrimin Europian

E mërkurë, datë 03 shkurt 2021


Ora:12:00

Ne rend të dites:

1.      Miratimi i procesverbalit date 26.01.2021
2.      Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 124/2015 “Për efiçencën e energjisë” të ndryshuar”.
3.      Të tjeraKomisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

Rendi i ditës


Ora:10.00

Ne rend të dites:

1.Miratimi i procesverbalit të datës 27.01.2021.

2.Në kuadër të javës sensibilizuese për parandalimin e kancerit të qafës së mitrës, komisioni zhvillon seancë dëgjimore online me përfaqësues të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe përfaqësues të ISHP-së.


Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:9.30

Ne rend të dites:

Ora 9.30

 

1.      Seancë dëgjimore me kandidatët për vendet vakante në KDRTSH.

 

Ora 13.00

 

2.      Seancë dëgjimore me Ministren e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, znj. Evis Kushi, për çështjet e mëposhtme:

 

-          -Ecuria e procesit të eleminimit të pasojave të tërmetit të 26 nëntorit 2019, në rindërtimin dhe ndërtimin e objekteve mësimore në sistemin e arsimit parauniversitar, si dhe në sistemin e arsimit të lartë.

-          -Si po funksionon transporti i nxënësve dhe mësuesve në sistemin e arsimor parauniversitar.