Rendi i ditës

Komisioni për Politikën e Jashtme

E premte, ora 09.30


Ora:09.30

Ne rend të dites:

Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga ministria e Financave dhe Ekonomisë, (Huamarrësi), dhe KFW Frankfurt AM Main (KfW) për programin e infrastrukturës bashkiake V, në shumën 80 000 000 (tetëdhjetë milionë) euro”. 


Komisioni për Sigurinë Kombëtare

E premte, datë 19.02.2021, ora 12:30


Ora:12:30

Ne rend të dites:

Në rend të ditës:


-Shqyrtim në parim i projektligjit “Për miratimin e shtesës së kontratës “Për prodhimin dhe shpërndarjen e kartave të identitetit dhe të pasaportave elektronike” ndërmjet ministrisë së Brendshme të Republikës së Shqipërisë dhe Grupimit të Morpho dhe Fondit Shqiptaro-Amerikan të ndërmarrjeve”. 


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E premte, 19 shkurt 2021


Ora:11:00

Ne rend të dites:

1-      Shqyrtimi i projektligjit “për ratifikimin e marrëveshjes së huasë ndërmjet Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, (huamarrësi), dhe  KFW Frankfurt AM Main (KFW),  për programin e Infrastrukturës Bashkiake V, në shumën 80 000 000 (tetëdhjetë milionë) euro”