Rendi i ditës

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E mërkurë, 24 shkurt 2021


Ora:10:30 - 12:00

Ne rend të dites:

Seancë dëgjimore për projektligjin “Për organizatat jofitimprurëse”.


Komisioni për Politikën e Jashtme

E merkure, ora 11.00


Ora:11.00

Ne rend të dites:

Shqyrtimi në parim i projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 115/2017 “Për krijimin e Agjencisë Kombëtare të Diasporës”. 


Komisioni për Sigurinë Kombëtare

E mërkurë, datë 24.02.2021, ora 10:00


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Në rend të ditës:


-Shqyrtim në parim i projektligjit “Për Gardën e Republikës së Shqipërisë