Rendi i ditës

Komisioni për Sigurinë Kombëtare

E enjte, datë 25.02.2021, ora 12:30


Ora:12:30

Ne rend të dites:

Në rend të ditës:


-Shqyrtim i projektligjit “Për zhvillimin dhe pjesëmarrjen e forcave të vendeve anëtare të Organizatës së Traktatit të Atlantikut të Veriut dhe të vendeve partnere të kësaj organizate në stërvitjen e përbashkët “DEFENDER EUROPE 21”

 


Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

Rendi i ditës


Ora:10:00

Ne rend të dites:

1. Miratimi i procesverbalit të datës 18.02.2021.

2. Miratimi i kalendarit të punës së komisionit për periudhën 1– 19 mars.  

3. Shqyrtimi i Aktit  Normativ nr. 5, datë 12.02.2021 “Për disa shtesa në ligjin nr. 105/2014 “Për barnat dhe shërbimin farmaceutik” të ndryshuar””.


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E enjte, 25 shkurt 2021


Ora:10:30

Ne rend të dites:

Miratimi i draft-kalendarit të punimeve të komisionit për periudhën 1-9 mars 2021

2-     Akt Normativ nr. 4, datë 5.2.2021 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 137/2020 “Për buxhetin e vitit 2021”.                  

3-     Akt Normativ nr. 5, datë 12.02.2021 “Për disa shtesa në ligjin nr. 105/2014 “Për barnat dhe shërbimin farmaceutik” të ndryshuar””.