Rendi i ditës

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:9.00

Ne rend të dites:


Përzgjedhja e kandidaturave për plotësimin e vendit vakant për Kryetar të KDRTSH, të krijuar nga mbarimi i mandatit.


Mbledhja do te zhvillohet me dyer te mbyllura