Rendi i ditës

Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

Rendi i ditës


Ora:10.00

Ne rend të dites:

Shqyrtimi i projektligjit “Për hedhjen në treg dhe mbikëqyrjen e artikujve piroteknikë”.