Rendi i ditës

Komisioni për Politikën e Jashtme

E enjte, date 4 mars 2021


Ora:15.30

Ne rend të dites:

1.      Miratimi i procesverbalit të datës 24 shkurt 2021

2.      Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së partneritetit, tregtisë dhe bashkëpunimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut”. (Komision për dhënie mendimi, Rel. Ervin Bushati)


Komisioni për Sigurinë Kombëtare

E mërkurë, datë 04.03.2021, ora 10:00


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Në rend të ditës:


1. Shqyrtim në parim i projekligjit “Për hedhjen në treg dhe mbikëqyrjen e artikujve piroteknikë”.