Rendi i ditës

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:9.00

Ne rend të dites:

E mërkurë, 10 mars 2021, ora 9.00

 

 

-          Miratimi i procesverbalit të datës 2 mars 2021.

 

-          Përzgjedhja e kandidaturave për plotësimin e 4 vendeve vakante për anëtarë të KDRTSH (vendimet 2, 3, 4, 5/2021).

 

Mbledhja do te zhvillohet me dyer te mbyllura.