Rendi i ditës

Komisioni për Politikën e Jashtme

E merkure, 24 mars 2021


Ora:12.00

Ne rend të dites:

1.      Miratimi i procesverbalit të datës 18 mars 2021

2.      Projektligj "Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë, për bashkëpunim financiar 2018, për projektin “Programi për menaxhim të qëndrueshëm dhe miqësor me klimën në sektorin e mbetjeve (DKTI)”. (Komision për dhënie mendimi, Rel. Andrea Marto)

3.      Projektligj "Për ratifikimin e traktatit të ekstradimit ndërmjet qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës".

 (Komision për dhënie mendimi, Rel. Adnor Shameti)


Komisioni për Integrimin Europian

E mërkurë, datë 24 mars 2021


Ora:10.00

Ne rend të dites:

1.      Miratimi i procesverbalit datë 02.03.2021

2.     Shqyrtimi i Projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.8378, datë 22.7.1998, “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar”. 

3.   Të tjera.Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:Ora 9:00

Ne rend të dites:

Prezantimi i projektligjit "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8378, dt 22.7.1998 "Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë", të ndryshuar";

si dhe dëgjesë me Shoqatën e Siguruesve të Shqipërisë lidhur me shqyrtimin e projektligjit "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8378, dt 22.7.1998 "Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë", të ndryshuar".