Rendi i ditës

Komisioni për Sigurinë Kombëtare

E premte, datë 09.04.2021, ora 14:30


Ora:14:30

Ne rend të dites:

Ne rend të ditës:


-Shqyrtim i Dekretit të Presidentit të Republikës nr.12.055, datë 26.03.2021 "Për kthimin e ligjit nr. 30/2021 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme, të ndryshuar” 

 

-Shqyrtim i Aktit normativ ”Për një ndryshim në ligjin 8952, datë 10.10.2002 “Për letërnjoftimin elektronik të shtetasve shqiptarë”, të ndryshuar .