Rendi i ditës

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E martë, 13 prill 2021


Ora:10:00

Ne rend të dites:


1.      Shqyrtim i Aktit Normativ nr. 8 “Per disa ndryshime ne ligjin nr.137/2020, “Per buxhetin e vitit 2021”, te ndryshuar”

2.      Shqyrtim i Aktit Normativ nr. 9 “Per miratimin e tekstit te marreveshjes, ndermjet Ministrise se Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale, Ministit te Shtetit per Rindertimin dhe Institutit te Shendetit Publik dhe distributorit te autorizuar “ Keymen Ilac Sanayi ve Ticaret:, A.S, per furnizimin e Republikes se Shqiperise me vaksinen e inaktivizuar kunder Covid-19 (Vero Cell) Coronavac, te krijuar nga Sinovac Life Science CO, LTD. Dhe te prodhuar ne Republiken Popullore te Kines.

3.      Shqyrtim i Aktit Normativ nr. 10 “Per miratimin e marreveshjes se nenshkruar, ndermjet Ministrise se Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale, Ministit te Shtetit per Rindertimin dhe Institutit te Shendetit Publik dhe distributorit te autorizuar “ Keymen Ilac Sanayi ve Ticaret:, A.S, per furnizimin e Republikes se Shqiperise me vaksinen e inaktivizuar kunder Covid-19 (Vero Cell) Coronavac, te krijuar nga Sinovac Life Science CO, LTD. Dhe te prodhuar ne Republiken Popullore te Kines.

4.      Shqyrtim i Aktit Normativ nr. 12 “Per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr.112/2020, “Per regjistrin e pronareve perfitues””.