Rendi i ditës

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E enjte, datë 22 prill 2021


Ora:09:30

Ne rend të dites:

1.    Shqyrtimi ne cilesine e komisionit përgjegjës i Dekretit te Presidentit Nr. Dekretit 12 078, date 06.04.2021 për kthimin e ligjit nr. 32/2021 “Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit”,

2.    Miratimi i projektrezolutës për vlerësimin e veprimtarisë vjetore të Autoritetit të Konkurrencës për vitin 2020

3.    ? Miratimi i projektrezolutës për vlerësimin e veprimtarisë vjetore të Bankës së Shqipërisë për vitin 2020