Rendi i ditës

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:9.30

Ne rend të dites:

E martë, datë 1 qershor 2021, ora 9.30

 

Diskutimi dhe miratimi i Projektrezolutës për Raportin për veprimtarinë 1-vjeçare të AMA, për vitin 2020.


Komisioni për Sigurinë Kombëtare

E martë, datë 01.06.2021. ora 10:30


Ora:10:30

Ne rend të dites:


- Shqyrtim nen për nen i projektligjit Hedhjen në treg dhe mbikëqyrjen e lëndëve plasëse për përdorim civil”.


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E martë, datë 1 qershor 2021


Ora:12:00

Ne rend të dites:

                    Seancë dëgjimore me Prokurorin e Përgjithshëm, për raportimin e gjendjes së kriminalitetit, për vitin 2020.