Rendi i ditës

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

E marte, date 14 dhjetor 2021


Ora:10.00

Ne rend të dites:
- Miratimi i procesverbalit te dates 3 nëntor 2021.

 

- Seancë dëgjimore me Ministren e Arsimit dhe Sportit, znj. Evis Kushi, në lidhje me masat e marra për fillimin e vitit të ri akademik 2021 – 2022.

 


Komisioni për Sigurinë Kombëtare

E martë


Ora:10:00

Ne rend të dites:

1.       Shqyrtimi i projektligjit “Për Regjistrin Kombëtar të të Dënuarve për Krime Seksuale”.  (Shqyrtim njëherësh me nismën e zgjedhësve) 

2.       Shqyrtimi i projektligjit “Për krijimin e regjistrit kombëtar të autorëve të veprave penale me natyrë seksuale”.  (Shqyrtim njëherësh me nismën e deputetes Erisa Xhixho)

 

(Relator: znj. Antoneta Dhima)


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E martë, datë 14 dhjetor 2021


Ora:10.00

Ne rend të dites:

 
1.      Miratimi i proçesverbalit të mbledhjes datë 11.11.2021
 
2.      Shqyrtimi i projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut, mbi transferimin e personave të dënuar”.
Komisioni për dhënie mendimi 
 
3.      Shqyrtimi i projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut, për ripranimin e personave dhe protokollit zbatues të marrëveshjes”
Komisioni për dhënie mendimi 
 
 
4.      Akt Normativ nr. 33, datë 24.11.2021 “Për miratimin e disa ndryshimeve të nënshkruara (amendamenti i dytë) në marrëveshjen për prodhimin dhe furnizimin, nga dhe ndërmjet Pfizer Export B.V. dhe ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë, ministrit të Shtetit për Rindërtimin dhe Institutit të Shëndetit Publik miratuar me aktin normativ nr. 3, datë 18.1.2021 të Këshillit të Ministrave”.
Komisioni përgjegjës