Rendi i ditës

Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

E hënë, datë 28.02.2022


Ora:10.30

Ne rend të dites:

1.         Miratimi i kalendarit të punës së Komisionit për periudhën 7 – 25 mars 2022.

2.         Projektligj "Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Kosovës, për sigurime shoqërore". (Komision përgjegjës)

 

Ora 11.00

 

Akt normativ nr. 1, datë 9.2.2022 “Për disa ndryshime (amendimi i tretë) në tekstin e marrëveshjes për prodhimin e furnizimin, nga dhe ndërmjet PHIZER EXPORT B.V., ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë, ministrit të Shtetit për Rindërtimin dhe Institutit të Shëndetit Publik, miratuar me aktin normativ nr. 3, datë 18.1.2021, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar””. (Komision për dhënie mendimi)