Rendi i ditës

Seancë plenare

E hënë, datë 11 prill 2022, ora 17:00


Urdhër dhe rendi i ditës për seancën plenare, datë 11 prill 2022, ora 17 00.pdf

Procesverbali i përmbledhur dhe lista e diskutuesve për seancën plenare të datës 11 prill 2022, ora 17 00.pdf

Aktiviteti i Kuvendit në seancë plenare datë 11 prill ora 17 00.pdf


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

E hënë, datë 11 prill 2022


Ora:Ora 11:00

Ne rend të dites:

Shqyrtimi i projektligjit “Për ratifkimin e kontratës financiare, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Evropiane të Investimeve për programin “UKT shpërndarja e ujit”