Kërko për akte

Titulli i aktit
Datë miratimi nga:
Datë miratimi deri:
Viti
Tipi i aktit
Nr

Fjale kyçe
Fletore zyrtare nr
Fletore zyrtare datë:Rezultatet e kërkimit

# Akt Datë miratimi Tipi i aktit Nr
1 Vendim nr. 53/2022 “Për mosmiratimin e projektvendimit “Për ngritjen e komisionit hetimor të Kuvendit “Për verifikimin e mënyrës së zbatimit të ligjit nr. 55//2015 “Për investimet strategjike në Republikën e Shqipërisë”” 23/06/2022 Vendim 53/2022
2 Vendim nr. 54/2022 “Për zgjedhjen e zotit Durim Kraja anëtar të Komisionit të Autoritetit të Konkurrencës” 23/06/2022 Vendim 54/2022
3 Vendim nr. 55/2022 “Për zgjedhjen e zonjës Leida Matja anëtare të Komisionit të Autoritetit të Konkurrencës” 23/06/2022 Vendim 55/2022
4 Rezolutë “Për vlerësimin e punës së Departamentit të Administratës Publike për gjendjen në shërbimin civil për vitin 2021” 23/06/2022 Rezolutë -
5 Vendim nr. 50/2022 “Për mosmiratimin e kërkesës për ngritjen e komisionit hetimor “Për verifikimin e mënyrës së zbatimit të ligjit nr. 55/2015 “Për investimet strategjike në Republikën e Shqipërisë”” 09/06/2022 Vendim 50/2022
6 Rezolutë “Për vlerësimin e veprimtarisë së Bankës së Shqipërisë për vitin 2021” 16/06/2022 Rezolutë -
7 Ligj nr. 53/2022 “Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit të Aviacionit Civil” 16/06/2022 Ligj 53/2022
8 Vendim nr. 51/2022 “Për miratimin e draftkalendarit të punimeve të Kuvendit për periudhën 20 qershor-8 korrik 2022” 16/06/2022 Vendim 51/2022
9 Vendim nr. 52/2022 “Për mosmiratimin e projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9817, datë 22.10.2007 “Për bujqësinë dhe zhvillimin rural” 16/06/2022 Vendim 52/2022
10 Ligj nr. 51/2022 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 9, datë 11.5.2022 “Për një shtesë në aktin normativ nr. 7, datë 18.3.2022, të Këshillit të Ministrave “Për transparencën dhe monitorimin e çmimit për disa produkte ushqimore bazë dhe produkte të tjera të lidhura me to si pasojë e situatës së veçantë të krijuar në treg” 09/06/2022 Ligj 51/2022