Kërko për akte

Titulli i aktit
Datë miratimi nga:
Datë miratimi deri:
Viti
Tipi i aktit
Nr

Fjale kyçe
Fletore zyrtare nr
Fletore zyrtare datë:Rezultatet e kërkimit

# Akt Datë miratimi Tipi i aktit Nr
1 Vendim nr. 45/2021 “Për ngritjen e Komisionit Hetimor të Kuvendit “Për hetimin e shkeljeve të rënda kushtetuese nga Presidenti i Republikës së Shqipërisë” 07/05/2021 Vendim 45/2021
2 Ligj nr. 51/2021 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 8, datë 22.3.2021, të Këshillit të Ministrave “Për disa ndryshime në ligjin nr. 137/2020 “Për buxhetin e vitit 2021”, të ndryshuar”” 04/05/2021 Ligj 51/2021
3 Ligj nr. 52/2021 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 9, datë 22.3.2021 “Për miratimin e tekstit të marrëveshjes ndërmjet Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, ministrit të Shtetit për Rindërtimin dhe Institutit të Shëndetit Publik dhe distributorit të autorizuar "Keymen Ilac Sanayi ve Ticaret", A.S, për furnizimin e Republikës së Shqipërisë me vaksinën e inaktivizuar kundër Covid-19 (Vero Cell) Coronavac, të krijuar nga Sinovac Life Science Co, Ltd. dhe të prodhuar në Republikën Popullore të Kinës” 04/05/2021 Ligj 52/2021
4 Ligj nr. 53/2021 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 10, datë 24.3.2021 “Për miratimin e marrëveshjes së nënshkruar ndërmjet Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, ministrit të Shtetit për Rindërtimin dhe Institutit të Shëndetit Publik dhe distributorit të autorizuar “Keymen Ilac Sanayi ve Ticaret”, A.S, për furnizimin e Republikës së Shqipërisë me vaksinën e inaktivizuar kundër Covid-19 (Vero Cell) Coronavac, të krijuar nga Sinovac Life Science Co, Ltd. dhe të prodhuar në Republikën Popullore të Kinës” 04/05/2021 Ligj 53/2021
5 Ligj nr. 54/2021 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 11, datë 25.3.2021, të Këshillit të Ministrave “Për një ndryshim në ligjin nr. 8952, datë 10.10.2002 “Për letërnjoftimin elektronik të shtetasve shqiptarë”, të ndryshuar”” 04/05/2021 Ligj 54/2021
6 Ligj nr. 55/2021 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 12, datë 25.3.2021, të Këshillit të Ministrave, “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 112/2020 “Për regjistrin e pronarëve përfitues”” 04/05/2021 Ligj 55/2021
7 Ligj nr. 56/2021 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 13, datë 31.3.2021 “Për një ndryshim në ligjin nr. 8688, datë 23.10.2000, “Për pajisjen e shtetasve shqiptarë me pasaportë për jashtë shtetit”, të ndryshuar” 04/05/2021 Ligj 56/2021
8 Vendim nr. 32/2021 “Për rrëzimin e dekretit nr. 12 055, datë 26.3.2021 “Për kthimin e ligjit nr. 30/2021 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme”, të ndryshuar” 04/05/2021 Vendim 32/2021
9 Vendim nr. 33/2021 “Për rrëzimin e dekretit nr. 12 078, datë 6.4.2021, të Presidentit të Republikës, “Për kthimin e ligjit nr. 32/2021 “Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit”” 04/05/2021 Vendim 33/2021
10 Vendim nr. 31/2021 “Për ndryshim të rendit të ditës në seancë plenare” 23/03/2021 Vendim 31/2021