Vendim nr. 89/2021 “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 67/2021 “Për caktimin e kryesive të komisioneve të përhershme të Kuvendit”, të ndryshuar


Tipi i aktit: Vendim
Data e miratimit: 16/12/2021
Përmbajtja e aktit: Shiko dokumentin