Vendim nr. 90/2021 “Për ndryshimin e rendit të ditës të seancës plenare datë 20.12.2021”


Tipi i aktit: Vendim
Data e miratimit: 20/12/2021
Përmbajtja e aktit: Shiko dokumentin