Ligj nr. 130/2021 “Për një ndryshim në ligjin nr. 55/2015 “Për investimet strategjike në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”


Tipi i aktit: Ligj
Data e miratimit: 20/12/2021
Përmbajtja e aktit: Shiko dokumentin