Ligj nr. 127/2021 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 34, datë 3.12.2021, i Këshillit të Ministrave, “Për disa ndryshime në ligjin nr. 137/2020 “Për buxhetin e vitit 2021””, të ndryshuar”


Tipi i aktit: Ligj
Data e miratimit: 20/12/2021
Përmbajtja e aktit: Shiko dokumentin