Ligj nr. 126/2021 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 33, datë 24.11.2021 “Për miratimin e disa ndryshimeve të nënshkruara (amendamenti i dytë) në marrëveshjen për prodhimin dhe furnizimin nga dhe ndërmjet Pfizer Export B.V. dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë, ministrit të Shtetit për Rindërtimin dhe Institutit të Shëndetit Publik, miratuar me aktin normativ nr. 3, datë 18.1.2021, të Këshillit të Ministrave


Tipi i aktit: Ligj
Data e miratimit: 20/12/2021
Përmbajtja e aktit: Shiko dokumentin