Vendim nr. 88/2021 “Për disa shtesa në vendimin nr. 70/2021 “Për caktimin e anëtarëve zëvendësues në përbërjen e komisioneve të përhershme të Kuvendit”


Tipi i aktit: Vendim
Data e miratimit: 16/12/2021
Përmbajtja e aktit: Shiko dokumentin