Për revokimin e vendimit nr. 1, datë 08.10.2020, "Për shpalljen e vendeve vakante nga kandidatët nga trupa e pedagogëve të fakulteteve të drejtësisë dhe të shkollës së magjistraturës për anëtarët e Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë".

  • Postuar më, 16/10/2020
Share