Komisioni për Integrimin Europian, zhvilloi seancë konsultimi me përfaqësues të Shoqërisë Civile, për projektligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 35/2016 “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to”

  • Postuar më, 14/02/2022

Në drejtimin e kryetares znj. Jorida Tabaku, komisioni për Integrimin Evropian, zhvilloi një seancë konsultimi me përfaqësues të shoqërisë civile, lidhur me projektligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 35/2016 “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to”.

E ftuar në këtë seancë ishte znj. Mirlinda Collaku, Drejtore Ekzekutive e Agjencisë për Administrimin Kolektiv të të Drejtave të Artistëve Interpretues/Ekzekutues, e cila paraqiti edhe me shkrim sugjerimet pwrkatwse lidhur me ndryshimet nw kwtw projektligj, si edhe komente tw ndryshme.

Në fjalën e saj, znj. Collaku u shpreh se ligji për të Drejtat e Autorit është një detyrim i qeverisë shqiptare, bazuar edhe në marrëveshjen e stabilizim asocimit edhe në Nenin 73 të saj, ku është detyrim i qeverisë të garantojë të njëjtin nivel mbrojtje, me atë që garantohet në të gjitha shtetet e Bashkimit Europian.

Znj. Collaku, po ashtu theksoi se rrjedhimisht ligji dhe legjislacioni që mbulon të Drejtat e Autorit në Shqipëri dhe të Drejtat e tjera të lidhura me to, do të duhet të jetë në përputhshmëri të plotë atje ku mundet, me direktivat e BE.

Mbledhja vazhdoi me komente dhe pyetje të ndryshme, sa i përket ndryshimeve në këtë ligj.


Share