Kuvendi dhe OSBE organizojnë seminar dyditor për shkëmbimin e përvojave mes gazetarëve që mbulojnë veprimtaritë parlamentare në Shqipëri dhe Maqedoninë e Veriut

  • Postuar më, 30/04/2022

Shërbimi i Marrëdhënieve me Publikun i Kuvendit, në bashkëpunim dhe me mbështetjen e Prezencës së OSBE-së në Shqipëri, po zhvillon në Ohër të Maqedonisë së Veriut, një seminar dyditor, me qëllim shkëmbimin e përvojave mes gazetarëve që mbulojnë veprimtaritë parlamentare në Shqipëri.

Keto takime jane pjesë e një serie sesionesh trajnimi dhe informimi të planifikuara në kuadër të projektit “Mbështetja për Parlamentin dhe Edukimin qytetar”, mbështetur nga OSBE dhe Qeveria Zviceriane. Në këtë sesion morën pjesë gazetarë nga media që mbulojnë Kuvendin, punonjës nga zyra e Marrëdhënieve me Publikun në Kuvendin e Shqipërisë, përfaqësues nga Prezenca e OSBE-së në Tiranë si edhe përfaqësues nga Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë së Veriut.

Gjatë seminarit e diskutua për mbështetjen e gazetarëve në Kuvend, në kuadrin e rritjes së transparencës, informimin në kohë reale, transmetimin e informacionit kërkimor e analitik të saktë dhe cilësor. Gjithashtu, gazetarët shkëmbyen mendime edhe mbi problematikat e vështirësitë që hasin në punën e  tyre të përditshme.Një ndër kërkesat e tyre për parlamentarët ishte edhe shtjellimi i qartë i informacionit në projektligjet që shqyrtohen. Për këtë u sugjerua të zhvillohen  takime të shpeshta me Kryetarët e Komisioneve dhe relatorët  e projektakteve ligjore. Këto do të shërbejnë, për  të qartësuar  ndryshimet ligjore që pësojnë aktet gjatë shqyrtimit në Kuvend dhe për të pasqyruar e interpretuar drejt dhe saktë ato.Pjesë e diskutimeve dhe shkëmbimit të mendimeve ishte edhe z. Mefail Ismaili, përfaqësues i Shoqatës së Gazetarëve në Maqedoninë e Veriut. Z. Ismaili prezantoi punën që gazetarët zhvillojnë në pasqyrimin e veprimtarisë së Kuvendit të Maqedonisë së Veriut si edhe përvojën e tyre mbi pasqyrimin e veprimtarive parlamentare. Z. Ismaili theksoi se pandemia e Covid-19 ka kufizuar  marrjen e informacionit të drejtpërdrejtë për shkak të mospjesëmarrjes fizike në punën e veprimtarive të Komisioneve Parlamentare,  dhe Seancat Plenare.Kjo ka vështirësuar edhe komunikimin mes deputetëve, medias dhe publikut. Gazetarët e pranishëm në këtë seminar, nënvizuan se Kuvendi i  Shqipërisë në kohën e pandemisë, në raport me mediat, ka qenë transparent dhe veprimtaritë parlamentare janë transmetuar në kohë reale. U vlerësuan përpjekjet e vazhdueshme dhe puna e Kuvendit të Shqipërisë për rritjen e transparencës, mbështetjes dhe bashkëpunimit të vazhdueshëm me gazetarët. U  ra dakord  që, edhe me mbështetjen e Prezencës së OSBE-së, organizimi i veprimtarive trajnuese dhe informuese për grupin e gazetarëve që mbulojnë veprimtarinë parlamentare të vazhdojnë edhe në të ardhmen.


Share