Komisioni i Ligjeve zhvillon mbledhje të posaçme për shqyrtimin e kandidaturave për zgjedhjen e Presidentit të ri të Republikës, në votimin e raundit të dytë

  • Postuar më, 23/05/2022

Në bazë të vendimit nr.11, datë 17.05.2022 të Konferencës së Kryetarëve, nën drejtimin e kryetares znj. Klotilda Bushka, komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut u mblodh në një mbledhje të posaçme për shqyrtimin e kandidaturave për zgjedhjen e Presidentit të ri të Republikës, në votimin e raundit të dytë.  Në nisje të mbledhjes znj.Bushka parashtroi procedurën e ndjekur pas ezaurimit të raundit të parë, duke sqaruar më tej se afati për dorëzimin e kandidaturave të raundit të dytë ishte data 22 maj 2022  dhe se nuk është depozituar asnjë kandidaturë. Më tej në cilësinë e relatorit, deputeti z.Eduart Ndreca paraqiti raportin e komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut, i cili do i përcillet për shqyrtim seancës plenare të posaçme, të thirrur sot (datë 23.5.2022, ora 18:00). Pas diskutimeve, komisioni miratoi raportin duke ia përcjellë seancës plenare. Deputetët e opozitës nuk morën pjesë në votim.


Share