Komisioni Hetimor “Për të kontrolluar zbatimin e legjislacionit në fuqi për administrimin e bazave të të dhënave shtetërore tatimore” bëri konstituimin e tij dhe zgjodhi Sekretarin e Komisionit.

  • Postuar më, 04/11/2015

Komisioni Hetimor “Për të kontrolluar zbatimin e legjislacionit në fuqi për administrimin e bazave të të dhënave shtetërore tatimore” bëri konstituimin e tij dhe zgjodhi Sekretarin e Komisionit.

Me konsensus, anëtarët e Komisionit kërkuan më shumë kohë për të shqyrtuar Rregulloren  me të cilën do të vijojë mbledhjet ky komision.


Share