Proçesverbal, datë 18.02.2021, pjesa e parë


Struktura: Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin
Procesverbal: Proçesverbal, datë 18.02.2021, pjesa e parë