Proçesverbal, datë 18.02.2021, pjesa e dytë


Struktura: Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin
Procesverbal: Proçesverbal, datë 18.02.2021, pjesa e dytë